دسته بندی : دوره های آموزشی گرافیک

متاسفانه موردی یافت نشد ...

گرافیک چیست؟ درفهم اینکه آیا گرافیک چیست! ما به دو روش میتوانیم وارد عمل شویم, نخست کاربرد و دوم ریشه ی آن واژه است. وقتی به ریشه گرافیک ورود میکنیم به منشا یونانی آن میرسیم که به عملی گفته میشود که منجر به ثبت یک اثر بصری میشود. درواقع میتوان گفت که هر آنچه که ما میتوانیم چه بر روی شیشه مه گرفته شده چه بر روی دیوار و یا با مداد بر روی پیکسل های یک تبلت رسم کنیم نوعی گرافیک به حساب می آید؟
طراحی گرافیک چه کاربردهایی دارد؟ گرافیک کاربرد های خیلی وسیعی دارد, به طور عمومی محتوای گرافیک به منظور سرگرمی, در حوزه برندینگ و همچنین تولید محتوا و اطلاعات کاربرد دارد.