دسته: ارز دیجیتال و متاورس

معرفی جامع و کامل دنیای NFT (قسمت چهارم)
0
معرفی جامع و کامل دنیای NFT (قسمت چهارم)
چه کسی NFT می خرد؟ محبوبیت NFT ها قطعا در حال افزایش است. به طور...
معرفی جامع و کامل دنیای NFT (قسمت سوم)
6
معرفی جامع و کامل دنیای NFT (قسمت سوم)
آموزش ساخت و تنظیم حساب opensea 1 - در مرحله اول به سایت opensea.io بروید...
معرفی جامع و کامل دنیای NFT (قسمت دوم)
0
معرفی جامع و کامل دنیای NFT (قسمت دوم)
دسته بندی های Opensea دربازار opensea دسته بندی های اصلی کالکشن ها عبارتند از: هنر...
معرفی جامع و کامل دنیای NFT (قسمت اول)
1
معرفی جامع و کامل دنیای NFT (قسمت اول)
NFT چیست؟ کلمه NFT مخفف non-fungible token (توكن غير قابل تعویض) است. تعویض پذیری به...