جستجو پیشرفته محصولات

چگونه یک طرح تجاری برای کسب و کار بنویسیم؟ بخش 2

یک طرح تجاری شامل تمامی جزئیات یک کسب و کار (حرفه یا شغل) می باشد؛ این جزئیات تمامی موارد مربوط به نوع شغل، بازاریابی، رقابت، عملیات راه بردی، پرسنل، امور مالی، سرمایه گذاری و . . . را شامل می شود. به عبارت دیگر یک طرح تجاری به عنوان شرح تفصیلی از اجرای کسب و کار مورد نظر شما می باشد و راه های اصولی را در مسیر رشد یک کسب و کار، قدم به قدم به شما نشان می دهد. طرح تجاری بسیار شبیه سناریوی یک فیلم است که در آن تمام جزئیات فیلم ذکر شده است.


دوستای خوبم اگر بخش اول این مقاله را هنوز مطالعه نکردید اول بخش اول را از لینک زیر مشاهده کنید:

1 – چگونه یک طرح تجاری برای کسب و کار بنویسیم؟ – بخش ۱


نوشتن ، { طرح تجاری }  کار سخت و مهمی است. طرح تجاری برنامه ی مفصلی است که نشان می دهد یک کسب و کار جدید، چه بخش هایی دارد و چطور اداره می شود. در طرح تجاری فصل هایی به برنامه ی تولید، برنامه ی بازاریابی، برنامه ی مالی و بقیه ی مسائل کار اختصاص داده می شود و کار آفرین در هر بخش، مفصل به استراتژی های شرکت و نحوه ی انجام کار ها می پردازد و در آخر هزینه ها و درآمدها را پیش بینی می کند.
طرح تجاری مهم ترین چیزی است که برای شروع یک کسب و کار باید تهیه کرد. به قولی « طرح تجاری » برای کار آفرین یک نقشه ی راه است.
اما برای نوشتن یک طرح تجاری باید از کجا شروع کرد؟ (جیم هوران) که خود را یک کارآفرین می داند، معتقد است که کار پیچیده، منابع، محدود و وقت طلا است. جایی برای اشتباهات بزرگ وجود ندارد، ولی نوشتن یک طرح تجاری وقت زیادی می گیرد. لذا جیم هوران روشی نوین برای نوشتن طرح تجاری و برنامه ریزی کاری تدوین نمود و این روش را ‌( طرح تجاری یک صفحه ای ) نام نهاد.

طرح تجاری یک صفحه ای

اولین کار طرح تجاری یک صفحه ای این است که یک موضوع پیچیده را آسان می کند.
چون یک صفحه است، خواندن و فهمیدن آن راحت است. طرح تجاری یک صفحه ای روی چیزهای مهم متمرکز می شود. طرح تجاری یک صفحه ای برای منظم کردن و منسجم کردن ایده های ذهن شما و انتقال آ ن به دیگران ابزار خوبی است.
وقتی کاری بتواند خلاقیت صاحب کار را ارضا کند با ثبات و پر محتوا خواهد بود.
چیزی که در ذهن می گذرد و از طرف دیگر نوشتن آن ابزار خوبی برای منظم کردن و منسجم کردن چیزهایی است که در ذهن قرار دارد، به کارآ فرینان کمک می کند تا قبل از انجام هر کاری خوب فکر کنند و جوانب کار را در نظر بگیرند و حتی کمک می کند تا ا یده های جدید را پیدا کنند و کار را از بالا نگاه کرده و تصور خود را از آن بیان کنند و یا خود را جای مشتری یا رقیبان قرار داده و تهدید ها و فرصت ها را شناسایی نموده و بار دیگر خود را جای کارمندانشان قرار دهند تا بفهمند چگونه می توان انگیزه ی آن ها را در کار افزایش داد.
حتی گاهی لازم است فرد کارآفرین خود در فرآیند تولید، توزیع و یا بازاریابی نو آوری به وجود آورد. با چند بار نوشتن طرح تجاری، ایده کامل تر و پخته تر می شود و راحت تر می توان آن را ارایه داد.
بنا به پیشنهاد جیم هوران باید بعد از تکمیل طرح و پاسخگویی به سؤالات مطرح شده، طرح تجاری را در یک صفحه نوشت. ولی به نظر می رسد با توجه به فرهنگ و باورهایی که در کشور ما وجود دارد بهتر است کل مراحل کار را به صورت متن نوشته شده و در نهایت یک صفحه به عنوان خلاصه که همان طرح تجاری یک صفحه ای است و بقیه طرح که جزئیات آن است در ادامه نوشته شود. طرح تجاری یک صفحه ای نشان خواهد داد که چطور باید چشم انداز کاررا ترسیم کرد. مأموریت طرح را مشخص کرده و موقعیت ها و اهداف را تبیین نمود و راه های استراتژیک جهت رسیدن به این موقعیت را تعیین کرد و بعد این اهداف، چشم انداز و مأموریت ها را تلفیق کرده و برای رسیدن به اهداف چگونه برنامه ریزی نمود.
بنابراین طرح تجاری یک صفحه ای شامل موارد زیر می باشد:
( چشم انداز – ماموریت- اهداف – استراتژی – برنامه )

چشم انداز

سوال کلیدی: فعالیتتان را چطور تصویر می کنید؟
چشم انداز باید مفصل – پر محتوا و آرمانی باشد؛ باید ذهن را تحریک کند، خواننده را سر ذوق بیاورد و در عین حال تصویر واضحی از کار ارایه بدهد. چشم اندازها فعالیت ها را معرفی می کنند و ( از چه می شود ) ، ( اگر و چرا که نه ؟ )، حرف می زنند. در چشم اندازها نمی شود مبالغه کرد. چشم انداز را نباید سانسور نمود. باید چشم انداز پر هیجان بماند. این طوری، این شانس وجود دارد که بتوان از رویاها حرف زد. در این قسمت از کار نباید تجزیه و تحلیل کرد. با چشم اندازی محدود و خسته کننده، کارآفرینی برای فعالیت ذوق زده نمی شود و بدون ذوق و شوق نمی توان انتظار موفقیت داشت؛ زیرا اگر نتوان عمق علاقه را منعکس نمود، نمی توان دیگران را جذب خود معروف است که می گویند ‌( ارزش رویا بیش تر از واقعیت است ).


این مقاله شامل چهار بخش دیگر هم می باشد. از لینکهای زیر مشاهده کنید.

1 – چگونه یک طرح تجاری برای کسب و کار بنویسیم؟ – بخش ۱

2 – چگونه یک طرح تجاری برای کسب و کار بنویسیم؟ – بخش ۳


 

دیدگاهتان را بنویسید